Home

+31 (0)20 525 2055
voc-rede-van-texel

het vak Commissaris

Het volgen van de hoofdlijnen van een onderneming met oog voor detail maakt de rol van commissaris aantrekkelijk. Ook de combinatie van sparringpartner van het management met die van toezichthouder en werkgever geven de rol extra glans. De commissaris draagt heden ten dage wel een steeds zwaardere verantwoordelijkheid. Opvallend is dat commissarissen in de regel zelfstandigen zijn, geen gestructureerd vak overleg voeren, het wiel zelf moeten uitvinden en zich daardoor in een kwetsbare positie bevinden.

ons initiatief

Wij hebben het initiatief genomen om een platform voor (financiële) commissarissen op te starten. Dit platform dient om commissarissen te ondersteunen en te begeleiden. De bij Rijcklof van Goens aangesloten commissarissen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen, welke Rijcklof van Goens aan zijn commissarissen stelt. Voor ondernemingen is het van belang dat zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een Rijcklof van Goens commissaris. Voor de commissaris is het van belang dat zij op een structuur kan bouwen, waarbinnen onder andere collegiaal overleg plaats vindt.

Financiële commissarissen

Wij richten ons op financiële commissarissen. Gezien hun achtergrond zijn zij gewend om gestructureerd te werk te gaan, dossiers aan te leggen en reviews te ondergaan. Ook onze eigen achtergrond speelt hierbij natuurlijk een rol.

website

Op deze website treft u onze visie en strategie aan. Wij geven aan welke specialisaties wij in huis hebben en wat de reguliere aandachtsgebieden van commissarissen zijn. Onder de vormen van dienstverlening beschrijven wij wat wij voor u kunnen betekenen. Onder het hoofdstuk ‘partners’ zullen wij de verdere personele ontwikkeling van Rijcklof van Goens bijhouden. Naast de diverse persberichten en het wettelijk kader van de Raad van Commissarissen stellen wij ons ten slotte de vraag: Wie was Rijcklof van Goens?

Contact

Wij houden ons aanbevolen voor vragen en opmerkingen. Mocht u interesse hebben in onze dienstverlening, neemt u dan contact op met een van ondergetekenden of stuur een email naar info@rijcklof.nl.

_ZPF1569